תיק ותשואות

בחרתי לנהל באתר תיק וירטואלי שאני מעדכן ביום הראשון של כל רבעון, מסכם את התשואה שלו בסוף כל רבעון מבלי לבצע כל שינוי במהלך הרבעון, מרכיב תיק חדש וחוזר חלילה.
המטרה של התיק הוירטואלי היא להוכיח, באופן ציבורי ופומבי שמה שאני עושה עובד גם בלי לגעת בתיק כל יום או אפילו כל חודש. ואם מה שאני עושה לא עובד – תוכלו לראות זאת בעצמכם.

יש הרבה דימיון בין תיק הבלוג לתיק שלי, אך בעיקר לקראת סוף הרבעון יש הבדלים גדולים שכן לעתים קרובות דברים משתנים בדרך – בכל זאת בתיק האתר אני כובל את עצמי במגבלה הזו כדי שתוכלו לעקוב. מגבלה נוספת שהוספתי לאחרונה היא שבתיק הבלוג אני אשקיע במניות בלבד ולא בכתבי אופציה למרות שבמציאות זה כלי השקעה שאני חובב.

הרכב התיק נכון לתחילת רבעון 3

תשואת התיק עד כה:

רבעוןתשואה
רבעון שלישי 20186.4%
רבעון רביעי 20187.2%
רבעון ראשון 20191% -
רבעון שני 201924.7%
רבעון שלישי 201936.7%
רבעון רביעי 201927.3%
רבעון ראשון 202020%-
רבעון שני 202043%
רבעון שלישי 202054.25%
רבעון רביעי 202049.71%
רבעון ראשון 20211.95%-
רבעון שני 202112.05%
רבעון שלישי202124.44%-
רבעון רביעי 20210.75%
סה"כ: 445%

אין באמור לעיל בכדי להוות המלצה או ייעוץ לבצע פעולה כלשהי בניירות ערך.

גלילה למעלה