תנאי שימוש

זכויות יוצרים

כל הזכויות לתוכן באתר זה שמורות לשלומי ארדן.

 מטרת האתר

מטרת האתר לשמש במה להבעת דעותיהם האישיות של בעליו החוקיים (להלן: בעלי האתר) בעניינים פילוסופיים, פוליטיים, כלכליים ופיננסיים, לרבות השקעות בשוק ההון.

דעות אלה משקפות את עמדתו הבלתי-תלויה של בעל האתר, ואינן מטעם חברה או ארגון אחר.

גילוי נאות

מטרת האתר היא להפיץ ידע כלכלי ולקיים דיון על שווקים, השקעות שונות וכלכלה.
מדיי פעם יעלו לדיון רעיונות השקעה למטרת דיון פומבי. אין לראות ברעיונות אלה המלצת השקעה בין אם נושא הכתבה הוא אפשרות השקעה ספציפית או דיון על מצב השווקים.

הכותב עשוי להגיב גם במסגרת התגובות למטרת קיום הדיון- אין לראות בכך עצת השקעה או יעוץ מכל סוג שהוא, שכן הכותב אינו מודע למצבו של הקורא.
כל המידע המפורסם באתר מסתמך על מידע ציבורי שהכותב מעריך שנכון למועד פרסומו. ייתכן שקיימות טעויות באתר ועל הקורא לבצע בדיקת נאותות לפני הסתמכות על המידע המוצג באתר זה.

הכותב יחשוף החזקות בניירות ערך שעולים לדיון, אך הכותב אינו מתחייב לעדכן כתבות קודמות או לעדכן אודות פעילויותיו בשוק ההון בזמן אמת.
מטרת הכותב אינה להשפיע על מחירי השוק, עם זאת נראה שעצם הסטת הזרקור למניות קטנות (בהם הכותב מתמקד כמשקיע) שאינן מקבלות יחס רב מהתקשורת הכלכלית עלולה לגרום לשינוי במחיר המניה.

על כל החלטת השקעה להתבסס אך ורק על הערכותיו של המשקיע ומצבו הפיננסי, מטרות ההשקעה שלו, סובלנות הסיכון וצרכי נזילות.
הכותב אינו בעל רישיון יעוץ או ניהול השקעות, ואין באמור באתר זה משום יעוץ מכל סוג שהוא.

מדיניות תגובות

א. האתר מאפשר לקוראיו להביע את דעותיהם באמצעות תגובות למאמרים המפורסמים.

ב. בעלי האתר אינם נושאים באחריות לתכנים ולדעות שמפרסמים המגיבים. האחריות הבלעדית על תוכן התגובות חלה על המגיבים עצמם.

ג. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לערוך או למחוק תגובות ללא אזהרה מוקדמת, בגין אחת או יותר מהסיבות הבאות:

1) התגובה כוללת בקשות לייעוץ השקעות המותאם אישית לצרכי המגיב
2) התגובה בוטה, פוגעת, מסיתה או מזיקה לאחרים, ו/או מהווה עבירה על חוקי מדינת ישראל
3) התגובה כוללת תכנים מסחריים, לרבות קישורים לאתרים אחרים
4) התגובה מפרה את זכויות היוצרים של בעלי הזכויות הרלוונטיים
5) כל סיבה אחרת, כראות עיניהם של בעלי האתר

היעדר אחריות למידע

א. התכנים באתר מוצגים “כמות שהם” (AS IS) למטרות אינפורמטיביות בלבד וללא אחריות מכל סוג שהוא, מרומזת או מפורשת.

ב. בעלי האתר אינם ערבים לדיוק, שלמות, עדכניות, התאמה, נכונות או אמיתות עובדתית של המידע המופיע באתר, כולו או מקצתו.

ג. המבקרים באתר מתבקשים לקרוא את התכנים בעין ביקורתית ולא לבצע כל פעולה על סמך הנאמר באתר מבלי לקבל ייעוץ מקצועי מבעל הרישיון המתאים (יועץ השקעות, יועץ פנסיוני, יועץ מס, רואה חשבון ו/או עורך דין).

ד. בעלי האתר לא ישאו באחריות לכל נזק או הפסד שיגרם אגב השימוש במידע, בתכנים או בשירותים שמציע האתר, ובכלל זה הפסד כספי, פגיעה ברווחים, נזק לנתונים או כל פגיעה אחרת.  על הקוראים להביא בחשבון שכל השקעה בשוק ההון עלולה להסתיים באובדן חלקי או מוחלט של הכספים.

ה. בעצם השימוש באתר באתר הנך מסכימ/ה ומתחייב/ת מפורשות לפטור את בעלי האתר מאחריות לכל נזק שייגרם לך כתוצאה מהחלטות ופעולות שתבצע/י בהתבסס על המידע והתכנים המפורסמים באתר.

גלילה למעלה